Selecteer een pagina

Wat is een winst en verliesrekening precies en hoe maak je een winst en verliesrekening? Wij leggen het je uit en delen een winst en verliesrekening voorbeeld, zodat jij eenvoudig je boekhouding op orde maakt.

Met een winst en verliesrekening maak je inzichtelijk hoe jouw bedrijf het in een bepaalde periode heeft gedaan. De rekening staat ook wel bekend als resultatenrekening of exploitatierekening. Samen met de balans vormt de winst en verliesrekening de jaarrekening. Het is als eenmanszaak geen verplichting om een jaarrekening op te stellen , voor bv’s is dit wel verplicht. Toch kan het ook als eenmanszaak nuttig zijn om een winst en verliesrekening zzp op te stellen.

 

Wat is een winst en verliesrekening?

De resultatenrekening biedt een periodiek overzicht van de opbrengsten en uitgaven van jouw bedrijf. Het gekozen tijdvak is doorgaans een jaar. Je kunt dit zien als het huishoudboekje van je onderneming. De rekening bestaat uit een optelsom van alle inkomsten, verminderd met de kosten die je hebt gemaakt voor je bedrijf.

Op de winst en verliesrekening komt te staan:

 • De omzet
 • De kosten
 • De uiteindelijke winst

Het kan ook zijn dat je een negatief resultaat behaald hebt. In dit geval komt er een verlies uit de rekening in plaats van een winst.

 

Omzet berekenen

Enkele voorbeelden van een winst en verliesrekeningJe omzet bereken je door alle verkopen van producten en/of diensten van het afgelopen jaar bij elkaar op te tellen. Je trekt de inkoopwaarde van producten af van de verkoopwaarde om de omzet te berekenen. Voor diensten tel je de bedragen exclusief btw bij elkaar op. Vervolgens tel je alle kosten die je voor je bedrijf hebt gemaakt bij elkaar op en deze trek je van de omzet af. Zo kom je uit op de winst of het verlies van jouw onderneming.

Hierdoor maak jij inzichtelijk wat het resultaat van jouw onderneming is en kun je onder meer bepalen of je genoeg verdient hebt voor je privébestedingen, zoals salaris en pensioenopbouw, eventuele aflossingen en rente. Om een kloppend overzicht op te kunnen stellen, moet jouw administratie uiteraard kloppen. Daarom moet deze nauwkeurig bijgehouden worden.

Ben jij tevreden met de nettowinst die je hebt behaald? Dan wil je dit resultaat vasthouden of verhogen door bijvoorbeeld het volgende boekjaar meer in je kosten te snijden. Ook kom je er op tijd achter als er een tekort is en kan je gericht actie ondernemen. Zo zijn er wellicht inkoopvoordelen te behalen of valt er een andere markt aan te boren met jouw producten of diensten. Vergeet niet om je resultaten te vergelijken met andere ondernemers in jouw branche, zodat je ziet hoe jij het doet ten opzichte van jouw concurrenten.

 

Winst en verliesrekening zzp

Als ZZP’er is het niet verplicht om een jaarrekening, met daarop de winst verliesrekening en balans, te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wel valt het aan te raden om een beknopte jaarrekening op te stellen, want dit geeft je een goed financieel overzicht. Ook vraagt de Belastingdienst om een balans winst en verliesrekening. Je behaalt hier zelf ook veel voordeel uit en kunt zo een stuk makkelijker aangifte inkomstenbelasting doen. Het opstellen van een eenvoudige jaarrekening met balans en winst en verliesrekening zorgt er dus voor dat jij een duidelijk overzicht inlevert bij de Belastingdienst en het bespaart je flink wat werk in de aangifte.

 

Financiering voor je eenmanszaak

Ben jij op zoek naar financiering voor je eenmanszaak? Dan zal de bank waarschijnlijk om een winst en verliesrekening vragen, net als een balans. Ook hypotheekverstrekkers willen doorgaans dit financiële overzicht zien. De kengetallen laten direct zien of jouw onderneming er gezond voorstaat. Een financierder zal deze gegevens naast die van andere bedrijven in jouw branche leggen om zo een vergelijking te maken. Als je op zoek bent naar financiering maak je niet alleen een winst en verliesrekening gebaseerd op cijfers uit het verleden, maar ook een rekening waarin je een schatting maakt van toekomstige cijfers. Zorg voor een realistische winst en verliesrekening en hou rekening met meerdere scenario’s, zoals een scenario waarbij je meer omzet maakt, maar ook een scenario voor als het even tegenzit en je bedrijf het met minder omzet moet doen. Organiseer eens een brainstormsessie om uit te vogelen welke scenario’s er mogelijk zijn. Hou je in dit geval onderaan de streep nog altijd genoeg winst over om jezelf het gewenste inkomen uit te betalen?

 

Enkele voorbeelden van een winst en verliesrekening

Een winst en verliesrekening kan zowel in verticale als in horizontale vorm worden opgesteld. Bij de verticale resultatenrekening staat de omzet bovenaan. Vervolgens worden alle kosten opgesomd met onderaan de streep de winst. Deze zogeheten staffelvorm wordt het meest gebruikt. Waar je op moet letten bij het vaststellen van de resultaten, is dat je rekening moet houden met bepaalde kosten die over meerdere boekjaren worden verdeeld, zoals afschrijvingskosten voor onder meer apparatuur.

Net als bij de balans bestaat een horizontale winst en verliesrekening uit twee kolommen. De opbrengsten worden aan de linkerkant in beeld gebracht en de kosten aan de rechterkant. Deze vorm wordt de scontrovorm genoemd.

 

Winst en verliesrekening voorbeeld 1:

 • OPBRENGSTEN
 • Inkomsten uit verkochte producten
 • Inkomsten uit geleverde diensten
 • = Totale omzet
 • KOSTEN
 • Salaris
 • Inventaris
 • Afschrijving laptop
 • Afschrijving telefoon
 • = Totale kosten
 • BRUTO WINST (Totale omzet – totale kosten)
 • Belastingen
 • NETTO WINST

Dit voorbeeld is zeer eenvoudig en onder meer geschikt voor zzp’ers die hun bedrijfsresultaten inzichtelijk willen maken.

 

Winst en verliesrekening voorbeeld 2:

 • OPBRENGSTEN
 • Netto omzet
 • Wijziging in voorraden
 • Geactiveerde productie
 • Overige bedrijfsopbrengsten
 • = Totale omzet
 • KOSTEN
 • Alle bedrijfskosten (grond, personeel, financiële lasten, rentelasten, negatieve koersresultaten, overige financiële lasten)
 • Buitengewone lasten
 • Verkoop- en beheerkosten
 • Personeelskosten (Loonkosten, sociale lasten, sociale premies)
 • Afschrijvingen
 • Overige bedrijfskosten
 • = Totale kosten
 • BRUTO WINST (Totale omzet – totale kosten)
 • Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening
 • NETTO WINST

Wat er precies op de resultatenrekening komt te staan, is sterk afhankelijk van de grootte van jouw onderneming. Het is mogelijk om een winst en verliesrekening in Excel te maken, maar om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken valt het aan te raden om gebruik te maken van een speciaal boekhoudprogramma. Er kan veel tijd gaan zitten in het opstellen van de resultatenrekening. Heb jij hier geen tijd voor of besteed je het liever uit aan een professional? Kies er dan voor om een boekhouder in te schakelen. Zo weet je zeker dat er niets mist op jouw winst en verliesrekening en ben je hier zelf geen tijd aan kwijt. De kosten voor een boekhouder kan je weer aftrekken van de inkomstenbelasting.

 

Lees ook eens onze andere blogs:

 

Finance management photo created by Racool_studio - www.freepik.com
Woman home photo created by wayhomestudio - www.freepik.com